Istorija

Ne vienam smalsiam piliečiui gali kilti klausimas – o kada gi buvo pradėtos švęsti nuostabiosios matematikų ir informatikų dienos? Negi nuo fakulteto įkūrimo? Turime truputį jus nuvilti, bet ne, nors nebūtumėte nutolę nuo tiesos, jei taip mąstytumėte. Iš tiesų, mūsų fakulteto dienos pradėtos švęsti 1976-ais. Ir, taip, šių metų MIDI švenčia savo 35-ąjį gimtadienį. Visgi tai nėra visiška tiesa, nes prieš tiek daug metų buvo pradėtos švęsti matematikų dienos arba tiesiog MADI.

Kiekviena graži istorija turi „tamsių pusių“ ir ši istorija nėra išimtis – 1989-ais MADI rengimas buvo nutrauktas. Kodėl? Patikėkit, mes tikrai bandėm išsiaiškinti, bet visi mūsų šaltiniai nutyli, kokia ar kokios buvo priežastys. Fakulteto gyventojai buvo netekę savo šventės ilgus ketverius metus ir tik 1993-ais metais, su tuometinio dekano R. Kudžmos pagalba, MADI atgijo.

Šventės pavadinime „I“ pakeitė „A“ raidę tik 1999-ais. Tais metais buvo pervadinta ne tik pati šventė, bet ir fakultetas – atsirado dabar visiems gerai žinomas „Matematikos ir informatikos“ fakulteto pavadinimas, ir visi draugiškai švenčiam būtent Matematikų ir informatikų dienas.

Vainikuojantis renginys, visiems mums žinoma Roko opera, atsirado taip pat seniai. Metraščiai byloja, jog pirmą kartą toks pavadinimas buvo panaudotas dar gūdžiais 1982-ais. Tada tai dar  nebuvo išdidus ir itin populiarus renginys, nes „roko opera“ buvo pavadintas nedidukas pasirodymas per tų metų pirmakursių krikštynas, ir tik 1998-ais visi, pritariantys mūsų dienoms, gavo tokią puikią galimybę pirmą kartą išvysti tai, ką mes lygi šiol vadiname „Roko opera“.

Šiemet mes turime galimybę įrašyti 2011-uosius į istoriją, kaip rekordines MIDI, kuriose dalyvavo daugiausiai žmonių ir kurių Roko opera sulaukė didžiausio susidomėjimo. Prisijunkite ir jūs prie rekordo kūrimo!