Pakeliui į MIDI 2014


Nusikelkime puse amžiaus atgal, į 1976 metų žiemos olimpines žaidynes. Vienas niekam nežinomas bėgikas, naudodamas kažkokį keistą integralo formos deglą, pasiėmė šventosios olimpinės liepsnos kibirkštį ir bėgo, kol pasiekė Matematikos fakultetą. Vietiniai studentai suprato, kad gavo dovaną iš Dievų ir tą periodą, per kurį bėgikas atnešė liepsną, paskyrė kaip matematikų garbinimo laikotarpį. Tai buvo didžiausios, ištaigingiausios šventės periodas, kurį pavadino MADI (šiuometine MIDI).

Viskas kas gerai, visada turi ir blogų intarpų. Taip buvo ir su MADI. Viskas prasidėjo 1982 metais, kai buvo ruošiamas vaidinimas, pavadinimu Roko Opera, skirtas MADI pagerbimui, tačiau tuometinis valdovas atsisakė tokių naujovių, nes teigė, kad mes esame išprususi liaudis ir kažkokių jaunatviškų renginių nereikia. Dėl šios priežasties  vietoje to pasiūlė daryti simfoninio orkestro pasirodymą, tačiau žmonėms ta idėja nepatiko ir jie pirmą kartą nusprendė parodyti savo poziciją šiuo klausimu. Pasibaigus koncertui nei vienas žmogus neplojo, o muzikantai kelias minutes tiesiog stovėjo, nesuprasdami, kas vyksta. Visa susirinkusiųjų minia pakilo vienu metu ir išėjo.

1989 metais kilo sukilimas tarp studentų. Jis buvo pavadintas ŠVENTOSIOS ANALIZĖS sukilimu ir truko ketverius metus. Sukilimo metu buvo pareikalauta daugelio studentų kantrybės ir finansų apmokėti visoms skoloms, o jie, žinoma, nebuvo patenkinti tokia padėtimi, todėl suorganizavo liaudies susirinkimą. Siekiant pertvarkyti to meto studentų pasaulėžiūrą viskas perėjo į karą, kurį 1993 metais sustabdė liaudies atstovas dekanas R. Kudžma ir grąžino studentams jų šventę – MADI.

1998 metais vienbalsiai buvo nuspręsta, jog karo, vykusio maždaug prieš penkerius metus, priežastis turėtų būti išspręsta, todėl MADI ir Simfoninio orkestro pasirodymas turėtų baigtis. Taip matematikų ir informatikų susivienijimo proga nuo 1999 metų MADI tapo MIDI.

Tačiau bėgant metams vėl kilo neramumų. Roko Operai išsikėlus iš fakulteto patalpų studentai tarsi neteko savo švento stabo. Pradėta nesąžininga veikla: nusirašinėjimai, plagijavimai, iškilo asmenybė Pinčiuko vardu, kuri kurstė ir puoselėjo tokio viruso sklidimą, kol 2014 metais studentai sukūrė veiksmų planą. Tačiau šios istorijos pasakoti dar negalima…